Home

Welkom bij AAAtrigon!

 

AAAtrigon is een organisatie in het uiterste zuiden van Nederland, namelijk Mechelen in het zuidlimburgse heuvelland. U kunt als ondernemer, werkgever, maar zeker ook als particulier terecht voor:

 

Mediation

Conflictmanagement

Coaching

Advies

Training

Knowledge Transfer

 

Mediation

Mediation is een vorm van  conflictbemiddeling, waarbij de mediator de onafhankelijke en neutrale begeleider is van het proces waarin partijen zélf, op vrijwillige basis aan een oplossing van hun geschil werken. Mediation is maatwerk en in vergelijking met een gang naar de rechter, die dan in plaats van partijen beslist, aanzienlijk sneller en goedkoper.  En niet zelden is het resultaat dat de verhouding tussen betrokkenen verbeterd is. U kunt als particulier of als bedrijf met een gerust hart bij AAAtrigon aankloppen voor mediation. AAAtrigon is mediation-specialist met name op het gebied van conflicten tussen ondernemers, werkgevers en werknemers, overheid en burgers en conflicten in de familie en relatiesfeer.

 

Conflictmanagement

Waar mensen leven/werken zijn conflicten onvermijdelijk, maar lang niet altijd negatief. Zo worden verschillen duidelijk en kunnen knopen doorgehakt worden. Als je de oorzaak kent en het verloop van een conflict doorziet, ben je beter in staat partijen bij elkaar te brengen en het conflict dienstbaar te maken voor de organisatie. AAAtrigon traint organisaties in conflicthantering zoals het vroegtijdig herkennen (pre-mediation), omgaan en oplossen van diverse soorten conflicten. Ziet u mediation als vorm van een belangrijke aanvullende tool die moet worden verankerd binnen uw bedrijf (profit/non-profit) en besluit u om geheel of gedeeltelijk met (interne) mediators te werken, dan is AAAtrigon úw gesprekspartner voor advies, (project)begeleiding en/of implementatie van mediation.

 

Coaching

Coaching wordt ingezet om onder begeleiding, individueel of met een groep (bv partner, team ed), te komen tot verbetering, ontwikkeling, transformatie. Onder de systematische en intensieve persoonlijke begeleiding van de AAAtrigon Coach krijgen mensen inzicht dat zij zelf sturend kunnen zijn. De persoonlijke effectiviteit in het (werk)leven neemt toe en men ervaart succes en plezier. Met coaching onderzoek je je eigen functioneren en ben je effectiever, meer in balans, tevreden, rustiger, ontspannen, minder conflictueus. AAAtrigon coaching is bestemd voor iedere leidinggevende, professional, werknemer/werkgever of particulier, die zich in professioneel opzicht of persoonlijk vlak wil ontwikkelen. Voor elke werk- of privé gerelateerde coachingsvraag is een passende coach en een passend traject vast te stellen. AAAtrigon onderscheidt de volgende soorten coaching:Executive Coaching, Performance Coaching, Personal Coaching en Mental Coaching.

 

Advies

Door de jarenlange ervaring in het veld hebben de adviseurs van AAAtrigon ruime expertise opgebouwd, die zij graag met u als ondernemer, manager of professional willen delen. Of het nu gaat om bedrijfseconomische, juridische of organisatiekundige issues…onze professionals zijn er voor u! Een, op het eerste oog, klein probleem, dat niet meteen wordt opgepakt, kan uiteindelijk grote schade veroorzaken. Wilt u, als ondernemer of manager op een prettige manier 'leren' van de inzichten in de praktijk die echt resultaat opleveren? Vraag vrijblijvend een kort en gratis adviesgesprek aan. AAAtrigon helpt u graag verder! 

 

Onafhankelijk Onderzoek

AAAtrigon professionals kunnen tevens worden ingezet indien u, als werkgever onafhankelijk onderzoek wilt laten uitvoeren binnen uw organisatie. Onafhankelijk onderzoek kan noodzakelijk en/of verplicht zijn ingeval van melding of klachten van ontoelaatbaar gedrag binnen uw organisatie. Denk hierbij aan onder meer misbruik van macht en/of ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele)intimidatie, pesten, agressie, gebruik van geweld en discriminatie op de werkplek. AAAtrigon stelt op uw verzoek een onafhankelijke onderzoekscommisie of klachtencommissie samen. 

 

Training

In een concurrerende wereld waarin uw organisatie blijvend voorop wil lopen is leren een belangrijk aspect. AAAtrigon verzorgt de gewenste trainingen op maat. Van wezenlijk belang is de leerdoelen die u persoonlijk of met uw medewerkers wilt realiseren. Wij hechten belang aan een grondige voorbereiding. Vooraf bepalen we samen met u de opleidingsbehoeften en doelen en met potentiële cursisten wordt een korte intake gehouden en bespreken we specifieke casus die relevant zijn voor u en uw mensen. De trainingen voor zowel management als medewerkers zijn afgestemd op de praktijk en gebaseerd op dagelijkse werksituaties en vraagstukken. Voor sommige trainingen werken wij tevens samen met gerenommeerde trainingsbureaus. Wij verzorgen trainingen zowel in het eigen trainingscentrum, bij u in de buurt, maar ook desgewenst op de bedrijfslocatie zelf.

 

Knowledge Transfer

AAAtrigon hecht grote waarde aan kennisoverdracht. De bij AAAtrigon aangesloten professionals zijn werkzaam binnen het brede spectrum van conflictbemiddeling, (juridische) advisering, coaching, training en advies. Van daaruit hebben zij ook toegang tot een breed scala aan kennisbronnen. Met name daarom kunnen wij ook optreden als intermediair tussen uw vraag op velerlei gebied en het reeds  beschikbare aanbod dienaangaande.

 

Kijk voor meer informatie over deze producten en diensten bij de betreffende pagina´s. Direct contact met AAAtrigon: 043 4551541 of maak gebruik van het contactformulier. Wij nemen dan binnen 24 uur contact op met u.

 

Video