AAAtrigon

AAAtrigon is een organisatie voor Mediation, Conflictmanagement, Coaching, Advies, Training en Knowledge Transfer. AAAtrigon is gevestigd in het zuiden van het Nederland, in Mechelen in het Zuid Limburgse heuvelland om precies te zijn. 

AAAtrigon-oorsprong

 

AAAtrigon is ontstaan vanuit de wetenschap dat Limburg met name op het gebied van Mediation veel versplintering laat zien. De meeste mediators werken namelijk alleen, vanuit hun eigen bureau. Dit wil geenszins wil zeggen dat er niet goed wordt gewerkt. Maar de cijfers tonen aan dat het aantal mediations gemeten per mediator gering is. En dat komt de kennis en vaardigheden en uiteindelijk de kwaliteit niet ten goede. Daarnaast is er sprake van een landelijke tendens om Mediation meer 'zichtbaar' te maken in de samenleving. En dat alles veronderstelt een andere aanpak. Daarvoor heeft AAAtrigon bewust gekozen!

 

AAAtrigon-ambitie

 

AAAtrigon heeft de ambitie om een van de toonaangevende organisaties te worden voor onder meer Mediation en Conflictmanagement in de Euregio. Door de bundeling van krachten van professionele mediators, is een organisatie ontstaan die, naast enorme kennis en ervaring, over de nodige ´slagkracht´ beschikt. Hierdoor is AAAtrigon veel minder kwetsbaar dan bijvoorbeeld degene, die er helemaal alleen voor staat. Daarbij komt dat het binnen handbereik hebben van directe collega´s, kwaliteitsinstrumenten als intervisie, supervisie, consultatie en informatie-uitwisseling eenvoudig en doeltreffend kunnen worden ingezet. 

 

Méér dan Mediation alleen

 

De aangesloten AAAtrigon mediators hebben, naast mediation, een brede opleiding en ervaring. De meeste van hen zijn tevens professioneel coach, adviseur en/of trainer. Vandaar dat AAAtrigon naast Mediation en Conflictmanagement tevens Coaching, Advies en Training aanbiedt. Het aantal AAAtrigon-professionals is inmiddels flink uitgebreid met mensen die hun sporen hebben verdiend op het brede terrein van het AAAtrigon-

Productenpakket. Daarnaast wordt op het gebied van Training nauw samengewerkt met verschillende marktpartijen.

 

Trigonaal leren

 

Belangrijk sleutelwoord bij de activiteiten van AAAtrigon is Trigonaal leren! Het ontwikkelen van het vermogen om, vanuit reflectie op eigen verworven inzicht, kennis en vaardigheden, te kunnen leren van de ander en de omgeving. AAAtrigon werkt vanuit de visie dat als mensen zich blijven ontwikkelen vanuit hun eigen kracht, ze effectiever hun werk doen en meer harmonieus en met resultaat en voldoening in het leven staan. 

De aangesloten AAAtrigon-professionals zijn werkzaam binnen het brede spectrum van conflictbemiddeling, advisering, coaching, training en advies. Dat is een bewuste keuze, omdat de praktijk nog altijd de beste leerschool is. Kennis, inzicht en ervaring worden direct vertaald naar onze coachings- en trainingsactiviteiten en biedt tevens een praktisch instrumentarium voor permanente educatie.

 

'AAAtrigon'

 

AAAtrigon komt van het Latijnse woord Trigonium en betekent driehoek. AAAtrigon is in de geometrie het woord voor driehoek, dat een van de krachtigste en meest veelzijdige geometrische symbolen is. De driehoek is zowel symbool als zonneteken en staat voor vuur, passie, energie en harmonie, kortom “leven met hart en ziel”! AAAtrigon is een organisatie waar met bezieling en creativiteit dóór, vóór en mét mensen wordt samengewerkt.

 

De AAAtrigon-symboliek

 

Al eeuwen is de ‘driehoek’ voor velen een fascinerende en veelgebruikte vorm. Denk onder andere aan de magische pyramides in Egypte, de mysterieuze Bermuda driehoek of de onmogelijke driehoek van de Nederlandse graficus Maurits Escher. De driehoek wordt tegenwoordig als symbool veelvuldig gebruikt in bijvoorbeeld  wiskunde, psychologie, filosofie, astrologie, farmacie en bedrijfskunde. Zelfs in het verkeer is het een niet meer weg te denken object. Een driehoek is een meetkundige figuur die ontstaat door drie punten, die niet op een rechte lijn liggen met elkaar te verbinden. AAAtrigon wil faciliteren in het verbinden van mensen, binnen en buiten organisaties. Om het ‘verbinden’ verder te symboliseren wordt tevens gebruik gemaakt van bruggen, zoals te zien op de AAAtrigon-brochures.

De letter A heeft eveneens de vorm van een driehoek. De drie A’s in AAAtrigon staan voor de hoogste vorm van kwaliteit (Triple A) en deze 3 A’s komen 'toevallig' voor in de drie hoofdproducten van onze organisatie, te weten: MediAtion, CoAching en TrAining.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video