Organisatie

Maatschap

 

AAAtrigon is een maatschap die is ontstaan vanuit een initiatief van Paul Reinders, met als opzet kennis, ervaring en netwerken op het gebied van onder andere Mediation en Conflictmanagement te bundelen. Dit gebeurde vanuit de wetenschap dat het beroep van Mediator in Nederland en dus ook in Limburg  op een zeer kleinschalige manier beoefend wordt. Ondertussen zijn vanuit het gezamenlijke netwerk andere professionals aangetrokken om AAAtrigon verder gestalte te geven. 

 

´Slagkracht´

 

Door de bundeling van krachten van ervaren mediators, heeft AAAtrigon de noodzakelijke ´slagkracht´, waarmee ruimschoots elke mediation-vraag kan worden ingevuld. Een stevig fundament biedt ook betere mogelijkheden voor de, door het Nederlands Mediation Instituut (NMI) nagestreefde, promotie van Mediation. AAAtrigon geeft daarnaast een impuls aan het streven van de Nederlandse Mediators Vereniging, om de zichtbaarheid van Mediation in Nederland tevergroten.

 

Méér dan Mediation alleen

 

Met de uitbreiding van het producten en dienstenpakket wil AAAtrigon een grote rol spelen op het speelveld van Mediation, Coaching en Training in Limburg. Professionals die deels of volledig hun beschikbare capaciteit beschikbaar stellen aan AAAtrigon, geven hiermee invulling aan zowel opzet als uitvoering van het AAAtrigon productenpakket. Dat schept een band en versterkt de organisatie op meerdere fronten.

 

Organisatie-indeling

 

AAAtrigon is een maatschap met een Managing Partner, een ondersteunende staf en zes uitvoerende productunits. De partners zijn onder meer verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing, strategie en beleid. Daarbij worden zij ondersteund door een stafunit met daarin onder andere de (fin) administratie, juridisch/fiscale zaken en marketing. De productunits zijn belast met zowel ontwikkeling als uitvoering van de core-business van AAAtrigon, nl: mediation, conflictmanagement, coaching, advies, training en knowledge transfer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video