Visie en Missie

Onze Visie


De hectiek van onze huidige samenleving en de hoge eisen die aan mensen gesteld worden, veroorzaken een grote druk. Het snelle leven en het verlangen naar waardering en status in onze prestatiemaatschappij, zorgt steeds vaker voor teleurstelling en onderlinge wrijving.

 

Het maakt dat we wel eens vergeten wie we eigenlijk zijn, wat werkelijk belangrijk is in het leven, wat ons echt raakt en vreugde en vervulling geeft, zowel privé als in ons werk. We laten ons steeds meer door anderen leiden en zijn steeds minder ‘baas’ over ons eigen leven. Wij laten vaak (te)veel energie uitgaan naar de verkeerde dingen, waardoor de accu zich onvoldoende oplaadt en bezieling dus ver te zoeken is.

Onze visie is dat als mensen zich blijven ontwikkelen en in hun eigen kracht staan, doen waar ze goed in zijn, meer inzicht en begrip hebben voor de eigen beweegredenen en die van hun medemens, ze meer harmonieus, met meer plezier, resultaat en voldoening in het leven staan, effectiever hun werk doen, en op hun eigen wijze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun omgeving.

Onze Missie


Als de wereld zo complex is, is er nog maar één onderdeel waar je op kunt koersen en dat is je innerlijke kompas. Onze aanpak sluit bij mensen aan die 'van binnen naar buiten' willen leven, vanuit de innerlijke kompas. Het is onze passie om mensen te begeleiden die authentiek en daardoor effectief in hun leven en loopbaan willen staan. Wij willen begeleiding bieden die daadwerkelijk beweging genereert in het denken én doen en waarvan de effecten blijvend zijn.

Onze missie is -door middel van mediation, coaching, advies en training-  mensen (en organisaties) weer   dichter bij elkaar te brengen, te inspireren, uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen kracht en het vinden van het hoogst mogelijke niveau van plezier en passie, zodat zij zelfstandig en bewust datgene kunnen nastreven en creëren wat zij daadwerkelijk willen.

Video