Samenwerkingspartners

I-VY

 

Onlangs heeft AAAtrigon een samenwerkingsovereenkomst gesloten met I-VY. Het trainings-concept van I-VY dat gebaseerd is op ‘ervaringsleren’, spreekt AAAtrigon bijzonder aan. Leren door het opdoen van ervaringen, waarbij je ook bewust wordt van je eigen handelen en opgedane ervaringen. Het ervaringsleren van I-VY wordt gekenmerkt door een aantal theoretische basiselementen. Een belangrijk element hieruit is Leren door te Ervaren, oftewel het opdoen van kennis door er zelf achter te komen. AAAtrigon zal standaard in haar eigen trainingen, een module ‘ervaringsleren’ van I-VY opnemen.

 

Vertrouwen, respect, individueel, samen, bewust, kwaliteit. Met een training volgens ‘ervaringsleren’ kun je alle mogelijke kwesties op een zeer tastbare manier benaderen, zowel persoonlijk als binnen een team. Tijdens de opdrachten komen op natuurlijke wijze themaΚΌs als respect, vertrouwen, veiligheid en samenwerking aan bod. Hierdoor sta je zelf, maar ook als team sterker, weet je kwaliteiten optimaal te benutten, hebt meer plezier in het werk en presteert beter.

 

I-VY biedt leuke en actieve mogelijkheden om op deze basis samen aan de slag te gaan. De trainers werken aan de hand van opdrachten en uitdagingen. Deze opdrachten zijn zeer divers. Van schijnbaar simpele spellen dicht bij de grond, tot complexe samenwerkingsopdrachten waarbij wij ook gebruik kunnen maken van een laag en hoogteparcours. De opdrachten zijn zo ontwikkeld dat het Proces van leren door ervaren structureel en opbouwend doorlopen worden.

 

Voor meer informatie: www.i-vy.nl

 

Video