Coaching en Advies

De wereld om ons heen verandert, mensen veranderen, net als organisaties en haar medewerkers. De meeste mensen vinden het belangrijk dat zij zich professioneel kunnen ontwikkelen. Ze willen groeien. In en mét de veranderde omgeving en omstandigheden. Dat kan alleen of juist sámen, met een partner of in teamverband, als onderdeel van een organisatie.

Met AAAtrigon Coaching worden mensen zó uitgedaagd en ondersteund, dat zij bereid zijn en in staat het beste uit zichzelf én hun omgeving te halen. Coaching helpt mensen persoonlijke doelen te verwezenlijken en betere besluiten te nemen, zowel zakelijk als privé. Belangrijke voorwaarden voor groei en ontwikkeling is dat mensen zich verbonden voelen en dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling. Externe veranderingen doen daarbij een groot appèl op de flexibiliteit en creativiteit. Ze vragen bovendien om een voortdurende update van kennis en vaardigheden. Persoonlijke verandering gaat daarnaast om het aanleren van ander gedrag waardoor mensen afstand moeten doen van vertrouwde patronen en werkwijzen.

Coaching, training, advies of mediation staan niet op zichzelf; deze interventies vormen een schakel in een proces dat moet leiden tot de gewenste cultuur, veranderingen of resultaten binnen uw organisatie.

Video