Wat is coaching

AAAtrigon Coaching is een instrument om een individu of groep te begeleiden/ondersteunen bij groei, ontwikkeling en het bereiken van resultaten. Het wordt ingezet om onder begeleiding, individueel of met een groep (bv partner, team ed), te komen tot verbetering, ontwikkeling, transformatie. Onder de systematische en intensieve persoonlijke begeleiding van de AAAtrigon Coach krijgen mensen inzicht dat zij zelf sturend kunnen zijn. De persoonlijke effectiviteit in het (werk)leven neemt toe en men ervaart succes en plezier.  

Het succes van coaching is in belangrijke mate afhankelijk van de wisselwerking tussen beiden. Er moet sprake zijn van een goede communicatie en goede verstandhouding tussen coach en cliënt. Dit betekent onder meer dat de coach in staat moet zijn om de taal van de cliënt te spreken en te begrijpen. De relatie en verstandhouding tussen de AAAtrigon-coach en cliënt, wordt gekenmerkt  door wederzijds vertrouwen en de bereidheid om de ander te ontmoeten.

Video