Het AAAtrigon-coachtraject

 

Onze aanpak is te verdelen in twee fasen.
Fase 1:

De analysefase: in gesprekken met de coach zicht krijgen op sterke en minder sterke punten, gedragspatronen en overtuigingen;
 

Fase 2:

De procesfase: ontwikkeling in gedrag en handelen op basis van verkregen inzicht en nieuwe overtuigingen.

 

Een AAAtrigon coachingstraject begint standaard met een intakegesprek waarbij er ruimte is voor kennismaking en ruimte om te praten over die zaken die de cliënt zelf wenst aan te pakken. Maar het allerbelangrijkste doel van het gesprek is om samen vast te stellen of er sprake is van een wederzijdse ´click´ en of er een basis is voor samenwerking tussen coach en cliënt. Vervolgens gaat het coachtraject van start, waarbij de coach zich richt op in beweging zetten van een cliënt bij het bereiken van de vóóraf geformuleerde doelen. (Het kan voorkomen dat er vóór de intake eerst een algemeen gesprek plaatsvindt. Dit gesprek wordt door AAAtrion gebruikt om informatie te geven en om te kunnen te bepalen of er daadwerkelijk coaching dient plaats te vinden en zoja, welke coach vervolgens het beste ´past´ bij de cliënt en zijn of haar begeleidingstraject en ontwikkelingsproces).  

Veelal vindt er na de intake gedurende een langere periode live coaching plaats en/of vindt coaching plaats via de telefoon of via e-mail. Elke vorm heeft zijn eigen effect en voor- en nadelen. Het is aan de persoon die wordt gecoacht en de coach om een vorm te kiezen of af te wisselen in vormen om het coachproces zo effectief mogelijk te maken.
Afhankelijk van de gehanteerde en de gewenste systematiek kan gekozen worden voor een kortere (3 maanden) of langere periode (half jaar of langer).

 

Live Coaching
De meest traditionele werkvorm bij coaching is het elkaar live ontmoeten. In deze vorm is de communicatie het rijkst; verbaal en non-verbaal. Op basis van het werkelijk contact maken, vindt de uitwisseling makkelijk plaats en zijn er meerdere aangrijpingspunten aanwezig. De omgeving waarin men elkaar ontmoet kan zeker bijdragen aan het effect van coaching. Een prikkelarme omgeving helpt mensen loskomen van de druk van alledag en zich concentreren op zichzelf of het team. Natuurlijke omgeving en ontspanning inspireren mensen bijna als vanzelf.

 

Telefonische Coaching
Bij telefonisch contact is de communicatie puur het gesproken woord. Een telefonische sessie op een afgesproken tijdstip levert volledige focus op mits men zich niet laat storen. Multitasking beïnvloedt direct de kwaliteit van de coaching en staat het maken van een plan in de weg. Telefonisch sparren is ook een vorm van coaching. De coaching is dan meer spiegelend en adviserend. Bijvoorbeeld: vlak voor een belangrijke gebeurtenis nog even uitwisselen met je coach ter voorbereiding, draagt bij aan een goede prestatie. Of bijvoorbeeld onderweg naar huis de dag gezamenlijk evalueren met je coach reflecteert rijker.

e-coaching
e-coaching is een effectieve en goedkope manier om gerichte coachvragen te beantwoorden. Dit kan via mailuitwisseling, chat of een Internet-applicatie. De gecoachte wordt bij e-coaching gedwongen zijn gedachten en gevoel helder weer te geven. Ten opzichte van een live-coachsessie is de focus bij e-coaching smaller. Je kan elkaar niet zien, horen, ruiken, voelen, dus er zijn minder aangrijpingspunten voor coaching. De focus gaat al snel naar de inhoud. e-coaching is ook een hulpmiddel om effectieve en gestructureerde (na-)zorg te verlenen bij een coachtraject. Door een gespreksverslag uit te wisselen, een plan te overleggen en de scores daarvan zichtbaar te hebben, kan het proces levend blijven doordat meerdere partijen het traject volgen. Net zoals bij telefonische coaching is bij e-coaching sparren mogelijk: feedback op een (Powerpoint -) presentatie of andere documenten van je coach.

Video