Wanneer coaching

Met coaching onderzoek je je eigen functioneren en ben je effectiever, meer in balans, tevreden, rustiger, ontspannen, minder conflictueus. Het geeft versoepeling van je eigen leven en in je verhoudingen met je omgeving. Voor een goede balans moet de rol van werkende en die van privé-persoon (partner, vader/moeder, vriend, kind etc) niet in competitie met elkaar zijn. In feite gaat het om het vermogen de verschillende rollen die je speelt met elkaar te verbinden zodat je overal jezelf kunt zijn. Wie je bent, je identiteit, is de verbindende factor tussen de verschillende rollen die je vervult.


Coaching stimuleert je ontwikkeling en het inslaan van nieuwe wegen. Door duidelijkheid te scheppen en een pad uit te stippelen met coaching, is het verbeteren van prestaties een logisch gevolg. Coaching biedt de mogelijkheid tot persoonlijke en professionele groei. Zo kom je tot je ware potentieel.


Coaching helpt jezelf te vinden en hieraan vorm te geven. Het hebben van een goede balans tussen je fysieke en mentale conditie zorgt voor rust. Met coaching maak je keuzes om te werken aan een gezonde leefstijl.

 

Voorbeeld
Werkdruk bestaat in iedere organisatie. Er wordt immers vanuit de organisatie werk aangeboden.  In hoeverre iemand dit als druk ervaart en daar last van krijgt, is afhankelijk van veel factoren. ‘Last’ betekent in dit geval dat de werkdruk de medewerker belemmert in zijn/haar functioneren. Op het moment dat je deze druk niet meer een plaats kunt geven (je ziet niet meer hoe je aan de werkdruk kunt voldoen) ontstaat stress.  

Wat een coaching-traject je leert is om te omgaan met werkdruk, zodat er geen stress ontstaat en de juiste balans gevonden wordt. Je hebt het in eigen hand. Als jij de stappen neemt om te leren omgaan met werkdruk, dan kun jij in een situatie komen waar je geen last meer hebt van die werkdruk. Een coach kan je begeleiden bij omgaan met werkdruk en stress en zorgen dat je weer met plezier je werk doet. Het resultaat zal zijn dat je in staat bent op een andere manier met de werkdruk en stress om te gaan.

Video