Advies

Ondernemingen willen voortdurend gericht zijn op het uitstekend bedienen van hun klanten, nu en straks. Dit betekent naar buiten kijken, beoordelen en keuzes maken, investeren en innoveren. Dit vraagt ook om het vermogen strategisch te kunnen denken en te spiegelen en niet alleen bezig te zijn met de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast moet de onderneming inzicht hebben in zijn prestaties (zowel financieel als niet-financieel), zodat bijsturing mogelijk is. En alles moet dan ook nog juridisch kloppen.

Als directeur/manager van een organisatie of als zelfstandig ondernemer wordt u dagelijks op de proef gesteld, het is noodzakelijk dat u voortdurend presteert en tegemoet komt aan de vraag van uw klanten. Het benutten en behouden van het menselijk kapitaal en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid is voor de ondernemer/ manager een permanente uitdaging. Kortom, een groot aantal uitdagingen die vaak tegelijkertijd aandacht vragen. Wij beschouwen het als onze kunst om de complexiteit hanteerbaar te maken. Kiezen voor de juiste prioriteiten, zorgen voor een overwogen en haalbare aanpak. Creëren van beweging in de organisatie, zodat de doelen worden gerealiseerd.

Door de jarenlange ervaring in het veld hebben de adviseurs van AAAtrigon ruime expertise opgebouwd, die zij graag met u als ondernemer, manager of professional willen delen. Of het nu gaat om bedrijfseconomische, juridische of organisatie/bedrijfskundige issues: onze professionals zijn er voor u! En een op het eerste oog gering probleem, kan op den duur aanzienlijke schade berokkenen, als het blijft sluimeren en niet direct wordt opgepakt.

Maar, onze ervaring leert ook dat ervaring alléén niet alles zegt. Elk vraagstuk waarover we ons buigen blijkt toch weer uniek in zijn soort te zijn. Vandaar dat ons advies zelden een standaardoplossing is. Daarbij zien wij het partnership met onze opdrachtgever als hét middel om te zorgen voor het vergroten van het lerend vermogen van onze cliënten en als de toegevoegde waarde van de ervaren adviseurs van AAAtrigon. U kunt bij AAAtrigon terecht voor: Organisatieadvies, Juridisch advies en Bedrijfseconomisch advies.

Onze AAAtrigon professionals kunnen u tevens behulpzaam zijn bij het doen van onderzoek naar  grensoverschrijdend gedrag binnen uw organisatie. Op uw verzoek voert AAAtrigon onafhankelijk onderzoek uit naar misstanden op de werkplek, zoals misbruik van macht of positie en ongewenste omgangsvormen, zoals (sexuele) intimidatie, agressie, gebruik van geweld en discriminatie. AAAtrigon stelt op uw verzoek een onafhankelijke onderzoeks- en/of klachtencommissie samen. 

Video