Conflictmanagement

Afdelingshoofden, Management Teams en Raden van Bestuur worden in deze tijd regelmatig geconfronteerd met conflictsituaties. Bijvoorbeeld conflicten tussen leidinggevende en medewerker, een ruzie binnen een team, geschillen tussen gemeente en burger of botsingen tussen verschillende culturen. Hoe snel en makkelijk word je kwaad. Maar hoe slaag je er in het conflict in goede banen te leiden en voorkom je dat het onnodig escaleert? En hoe borg je bij conflictsituaties het belang van de organisatie én dat van de medewerkers?
 

Bij het omgaan met dergelijke vraagstukken, speelt conflictmanagement een cruciale rol. Denk aan onderhandelen, omgaan met weerstand, agressie of stress, feedback geven of mediation. Al deze instrumenten hebben een positieve invloed op het voorkomen en oplossen van conflicten.

AAAtrigon biedt enerzijds hulp bij het oplossen van conflicten, middels de inzet van Mediation, maar tevens kunnen wij u en uw medewerkers leren zélf effectief te interveniëren bij conflicten. AAAtrigon is tevens de ondersteuner indien u ervoor kiest mediation(vaardigheden) te verankeren binnen uw eigen organisatie. Wij begeleiden de organisatie desgewenst bij de opzet en implementatie van Mediation, van (project)plan tot uitvoering!

Vraag vrijblijvend de brochure Mediation & Conflictmanagement aan.

Video