Mediation bij Bestuurszaken

Waar belangen van overheid en burger botsen kan mediation uitkomst bieden. Binnen de overheidssfeer is mediation inmiddels aardig ingeburgerd. Provincies, gemeenten, justitie en belastingdienst zetten het instrument mediation in om geschillen met burgers en bedrijven op een klantvriendelijke en effectieve wijze op te lossen. Mediation geeft de burger het gevoel dat hij serieus wordt genomen. Een luisterend oor kan veel frustraties voorkomen.


Voor overheidsinstanties geldt dat zij met mediation hun dienstverlening vergroten en langdurige afhandeling van klachtenprocedures en bezwaarschriften kunnen voorkomen. Ook bij geschillen tussen overheidsorganen is mediation het ‘smeermiddel’ om snel tot een vergelijk te komen.
AAAtrigon beschikt over mediators die oog hebben voor bestuurlijke verhoudingen, de wettelijke kaders kennen en gevoel hebben voor de ambtelijke cultuur. De inzet van mediationvaardigheden is oplossingsgericht en niet proceduregericht. De kennis en vaardigheden voor mediation inzake bestuurszaken draagt AAAtrigon eveneens uit via trainingen die speciaal voor bestuurders en overheidsfunctionarissen zijn ontwikkeld. Meer informatie op deze site vindt u bij Training.

Video