Mediation bij Familiezaken

Bij beëindiging van een relatie spelen niet alleen emoties een rol. Bijna altijd zijn er zakelijke en financiële aspecten, zoals alimentatie en boedelverdeling in het geding.
De Family & Divorce mediators van AAAtrigon verstaan de kunst om het gesprek tussen partijen weer op gang te krijgen. Als neutrale bemiddelaar begeleidt de mediator de partijen om met elkaar tot een voor ieder bevredigende oplossing te komen.
Zijn er minderjarige kinderen bij betrokken dan helpt de mediator bij het opstellen van het verplichte ouderschapsplan.
De mediator geeft tijdens het proces aan wat de juridische randvoorwaarden zijn en laat de cliënten delen in zijn grondige kennis van financiële zaken.


Niet alleen bij ‘vechtscheidingen’ bewijst de mediator zijn diensten. Ook als men besloten heeft om in goede verstandhouding uit elkaar te gaan, bevordert de begeleiding en inhoudelijke kennis van de mediator een soepele afwikkeling. De AAAtrigon-mediator begeleidt partijen tot en met het opstellen van een convenant, dat dan via een advocaat bij de rechtbank wordt ingediend als belangrijkste onderdeel van de formele procedure.


Maar de mediators van AAAtrigon zijn niet alleen inzetbaar op het gebied van echtscheidingen. Zo kunt u ook een beroep doen op een mediator van AAAtrigon als bijvoorbeeld sprake is van ogenschijnlijk onoplosbare ruzie tussen u en uw buren, conflicten binnen vereniging, langdurige en langslepende problemen bij de overname van het familiebedrijf door familieleden, zoals zoon of dochter. Ook bij conflicten inzake erfenissen of beëindiging van een familiebedrijf heeft mediation zijn waarde bewezen.

Video