Mediation bij Arbeidszaken

Onoplosbare problemen op het werk? Een langdurig arbeidsconflict? De standpunten verharden en partijen mijden het contact? Inschakeling van een mediator brengt niet alleen de partijen aan tafel, maar leidt in 80% van de gevallen tot een oplossing, die door werkgever en werknemer als tevredenstellend wordt ervaren.
 
Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter heeft ruim een derde van alle uitgevoerde mediations betrekking op de relatie arbeid en ziekte. De mediation kan enerzijds tot doel hebben re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces óf anderzijds beëindiging van het dienstverband. Met name bij exit-mediations moet de mediator de weg weten in het doolhof van juridische regelingen. De mediator ziet er op toe dat alle partijen goed geïnformeerd en weloverwogen hun beslissingen nemen. Vanuit zijn onafhankelijke positie geeft de mediator informatie over de wettelijke kaders, zoals de kantonrechtersformule, recht op WW, WIA en bijstand. Waar nodig betrekt hij derden als deskundige.
 
Wie een mediator van AAAtrigon inschakelt, is er van verzekerd dat hij/zij niet alleen het vak van mediator verstaat, maar daarnaast grondig geschoold is in arbeidsrecht. AAAtrigon heeft de mediator, die past bij de aard van uw organisatie, van de zakelijke of financiële dienstverlener en van overheid tot MKB-bedrijven. Een aantal grote bedrijven en instanties hebben daarom voor AAAtrigon gekozen als 'vaste provider’ van goed in de materie ingevoerde mediators.
 

Video