Wat is mediation?

Overal waar partijen in het bedrijfsleven afspraken maken over producten en diensten, kan er weleens wat mis gaan. Vaak gaat het over het schenden van vertrouwen en wederzijdse verwachtingen. Het komt regelmatig voor dat contractuele afspraken niet eenduidig zijn of anders worden uitgelegd. Zolang er geen echte ‘schade’ is ontstaan, lossen partijen dit doorgaans zelf op. Maar de situatie verandert als er sprake is van onbalans en het gaat om grotere misvattingen en ernstiger gevolgen. Zo’n conflict komt vaker voor als het om meer specialistische en major en/of complexe opdrachten gaat. Voorbeelden zijn automatiseringsprojecten en grotere bouw- of infrastructurele projecten. Ook neemt het risico op conflicten toe als de impact op één van de organisatie (té) groot is.

 

Als een conflict escaleert ontstaat een situatie waarin partijen elkaar niet meer vertrouwen. Beschuldigingen over opzettelijke nalatigheid en contractbreuk zijn een feit.Vaak stelt één van de partijen de wederpartij in gebreke en start een juridische procedure. De keus voor zo'n procedure is meestal ingegeven door de fase waarin het conflict zich bevindt en wordt versterkt door eigen of externe juristen.

 

Meestal is er sprake van schade, zowel materieel als immaterieel, die enorm kan oplopen naarmate het conflict langer loopt en niet wordt opgelost.  Verder is er de schade van de verstoorde relatie zelf en vervolgens komen daar bij het starten van een juridische procedure de kosten van advocaten en het proces bij. Omdat rechtszaken vaak langdurige trajecten zijn worden partijen ook belemmerd in andere ontwikkelingen.

 

AAAtrigon-Mediation is dan een uitstekend middel om het conflict weer besprekbaar te maken. Het is van belang dat de partijen daarvoor eerst weer rond de tafel komen. Als er voldoende vertrouwen is gecreëerd kan er worden gesproken over de verschillende interpretaties van (de oorzaak) van het conflict. Als dat helder is kan worden gezocht naar oplossingen voor het conflict.

 

 

 

 

 

 

Video