Conflicthantering voor leidinggevenden

Elke organisatie kent conflicten. Deze zijn onvermijdelijk, want waar mensen samenwerken, bestaan meningsverschillen en verschillen in inzicht. Soms komen die voort uit het feit dat belangen verschillen, soms uit het feit dat karakters botsen en soms ook uit het feit dat de organisatiecultuur bepaalde conflicten oproept. Soms lopen de emoties hoog op. Soms kunnen mensen een behoorlijke dosis ongewenst gedrag vertonen, uiterst onredelijk zijn of zelfs bedreigen en intimideren. Hoe gaat u daarmee om? Hoe corrigeert u ongewenste gedrag? Hoe reageert u op emoties van baas, collega of klant? Waar liggen uw grenzen en geeft u die ook aan en zoja, op welke wijze?


Inzicht in en invloed op het gedrag van uzelf en de ander, in combinatie met de juiste 'communicatie-strategie' doet wonderen. En dat kunt u leren. In deze training leert u - door middel van praktijkgericht oefeningen en positieve confrontatie - te werken aan uw assertiviteit, inzicht en communicatie-strategie. De verschillende vormen van conflicthantering worden stapsgewijs toegelicht én met behulp van rollenspelen geoefend.

 

Doelgroep
De training is bestemd voor iedereen die leiding geeft. Deelnemers aan de training hebben functies als manager, directeur, teamleider, meewerkend voorman, chef, projectmanager, verkoopleider, etcetera. U heeft te maken met verschillende belangen, vaardigheden, gedrag, motivatie en mentaliteiten. U wilt uw communicatie en assertiviteit in de omgang met anderen optimaliseren. U leert dit door toepassing van positieve confrontatie.

Uitvoering
De training start met het inventariseren van persoonlijke leerwensen en 'allergieën'. U wordt op de eerste dag gevraagd een voorbeeld uit uw eigen praktijk in te brengen waarmee we in de adviesronde aan de slag gaan. Er wordt gewerkt in kleine groepen. De werkwijze kenmerkt zich door een praktijkgerichte aanpak. Oefeningen, discussie, advies en rollenspelen staan centraal in deze training. De theorie wordt beperkt tot handzame stappenplannen.
De interval van een week geeft u de kans met het geleerde te experimenteren in de praktijk en deze ervaring uit te wisselen op de tweede trainingsdag.

Resultaat
- U heeft inzicht in conflicten, waar ze over gaan en waarom ze escaleren
- U bent zich bewust van uw persoonlijke stijl in conflicten
- U leert vaardigheden om conflicten effectief te hanteren en te bespreken
- U leert situaties op een andere manier te beoordelen en de relatie te verbeteren
- U leert effectief te onderhandelen en een win-win situatie te creëren
- U leert wat u kunt doen om uw emoties beter te controleren
 
Programma
- Oorzaken van conflicten
- Soorten conflictstijlen
- Vaardigheden voor (persoonlijke stijl van )conflicthantering
- Situaties op een andere manier beoordelen
- Effectieve vragen stellen
- Non-verbaal gedrag en verbaal gedrag
- Het achterhalen van achterliggende belangen
- Het controleren van emoties op effectieve wijze
- Model en fasen van onderhandelen
- Onderhandelen volgens de Harvard methode
- Praktijksituaties en voorbeelden
 

Video