Training op maat

AAAtrigon heeft een ruim aanbod aan trainingen, voor vele doelgroepen en over vele thema's. Toch kunnen wij ons voorstellen dat uw vraag net iets anders is en dat het aanbod niet helemaal naadloos hierop aansluit. In dat geval kan AAAtrigon voor uw organisatie een training op maat verzorgen. Na een persoonlijk vrijblijvend adviesgesprek met de trainer/adviseur kunnen wij u een inhoudelijk en financieel voorstel doen. De trainingen worden wat betreft de inhoud, vorm en organisatie volledig afgestemd op de organisatie/ en specifieke leerwensen. Voorafgaande aan de training wordt door AAAtrigon nog een intakegesprek gehouden met een of meerdere medewerkers, oftewel de potentiële cursisten. Dat vinden wij een voorwaarde! Met de informatie uit de intake, stellen we vervolgens in overleg met de trainer(s) de definitieve inhoud van de training samen.

Praktijkgericht
In de aanpak van AAAtrigon staat praktische toepasbaarheid centraal. Daarom brengen vakspecialisten uit de praktijk de lesstof aan uw medewerkers over. Onze enthousiaste praktijkdocenten hebben hun sporen zowel vakinhoudelijk als didactisch inmiddels verdiend. Om het praktijkgerichte aspect in onze opleidingen en trainingen te waarborgen, nemen we zoveel mogelijk concrete werksituatie en te verbeteren punten van uw organisatie in het programma op.

Mogelijkheid tot nazorg
Wanneer u of uw medewerkers dat wensen, houden onze docenten en trainers, vanuit hun rol als vakspecialist, ook na de training contact. De trainer wordt dan als het ware personal- of teamcoach. Op die manier kunnen uw medewerkers ook op een later tijdstip met vragen en problemen bij een vakdeskundige terecht.


Trainers
De trainers hebben zelf hun sporen als leidinggevende en/of professional verdiend en zijn daarnaast specialist in het omgaan met emoties en weerstanden. De trainers werken op een positief confronterende manier.

Belangrijk speerpunt in onze trainingstrajecten is het bereiken van een daadwerkelijke verandering in gedrag.
Dit wordt bereikt door:


- te werken aan het aanleren van de benodigde (communicatieve) vaardigheden, in continue samenhang tussen training en praktijk;
- praktijkgerichte persoonlijke ontwikkeling gericht op het verbeteren of versterken van persoonlijke slagkracht, effectiviteit en impact;
- zingeving aan relatie/werk/omgeving door daadwerkelijk contact te maken met eigen motivatie, beleving, bezieling en inspiratie;
- te werken met de methodiek van Ervaringleren, waarbij proces, ontwikkeling en leren door ervaren worden doorlopen.


Kennis en ervaring delen met cursisten en professionals uit de praktijk wordt gezien als een vorm van permanente educatie, of het up to date houden van parate kennis. AAAtrigon heeft veel know how in huis over Mediation en Conflictmanagement, gezien de enorme ervaring van de aanwezige professionals. AAAtrigon wil deze kennis en ervaring delen mét anderen en tevens weer leren ván anderen en organiseert daartoe onder meer netwerkbijeenkomsten, themadagen en seminars. Diverse trainingen, workshops en themadagen zijn geaccrediteerd, of worden hiervoor aangevraagd, waardoor het mogelijk wordt noodzakelijke PE-punten te verkrijgen.


AAAtrigon werkt voor de ontwikkeling en uitvoering van haar trainingen intensief samen met een aantal grote marktpartijen.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met AAAtrigon. Wij informeren u graag verder en desgevraagd sturen wij u vrijblijvend een offerte.
 

Video