Omgaan met agressie, belediging en bedreiging

Heeft u op uw werk wel eens te maken met lastig of agressief gedrag? En weet u niet hoe u daarmee om moet gaan? In deze cursus leert u de-escalerende communicatievaardigheden waarmee u dit gedrag kunt ombuigen naar coöperatief gedrag.

Resultaat

Na deze cursus weet u raad met scheldtirades, beledigingen en bedreigingen. U loopt er niet (meer) voor weg, maar gaat juist de confrontatie aan op een positieve manier.
- u signaleert en herkent verschillende soorten tegenwerkend en agressief gedrag
- u weet welk gedrag agressieve reacties oplevert of versterkt
- u weet hoe u escalatie van agressie kunt voorkomen
- u kunt tegenwerkend en agressief gedrag ombuigen naar coöperatief gedrag
- u weet hoe u veilig kunt handelen in bedreigende situaties
- u kunt mensen die hun agressie richten op u als persoon duidelijk en de-escalerend een halt toeroepen

Doelgroep
u heeft een klantgerichte functie, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs, bij de overheid of het openbaar vervoer u heeft regelmatig te maken met lastig of agressief gedrag van klanten u wilt weten waarom uw gedrag soms discussie oproept of leidt tot escalaties u wilt agressief gedrag leren begrenzen of ombuigen naar coöperatief gedrag

 


Inhoud
Deze opleiding geeft u inzicht in agressief gedrag én hoe u daarop reageert. U zult zien dat communicatie daarbij een belangrijke rol speelt. Daarnaast leert u hanteringsvaardigheden om agressief gedrag om te buigen naar coöperatief gedrag. De nadruk ligt hierbij op het vergroten van uw emotionele, mentale en fysieke weerbaarheid, en op het voorkomen van escalaties.

De onderwerpen:
- het herkennen van verschillende soorten agressie
- de aanpak van verschillende soorten agressie, in theorie en praktijk
- non-verbale communicatie
- interpretaties, (voor)oordelen en feiten
- alert zijn en afstemmen op de gesprekspartner(s)
- feedback vragen en geven

Tijdens de training werkt u veelal met voorbeelden uit uw eigen praktijk.
 

Video